เอกสารและขั้นตอนยื่นVisaนักเรียน ออสเตรเลีย

 

เอกสารที่ผู้ยื่นจะต้องเตรียม(สำหรับผู้ยื่นวีซ่า)

• Passport หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือ Passport หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือ มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

• สำเนาบัตรประชาชน

• สำเนาทะเบียนบ้าน

• หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

• หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ

• ประวัติการศึกษา เช่น Transcript ใบรับปริญญา    ใบประกาศต่างๆ

• ใบรับรองงานจากต้นสังกัดที่ทำอยู่ปัจจุบัน  (ในกรณีทำงานแล้ว)

 • ทะเบียนสมรส (ในกรณีแต่งานแล้ว)

• ประวัติการเดินทาง หรือ ประวัติการยื่นขอ วีซ่าประเทศอื่นๆ   

• หลักฐานทางการเงิน statement ย้อนหลัง6เดือน ออกโดยธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ

• ใบรับรองยอดเงิน ออกโดยธนาคาร  เป็นภาษาอังกฤษ สกุลเงิน(AUD)

• ประวัติส่วนตัวเบื้องต้น

เอกสารที่ผู้ยื่นจะต้องเตรียม

(สำหรับsponsorหรือผู้สนับสนุนการเงิน)

เอกสารผู้สนับสนุน sponsor ประกอบการยื่นวีซ่านักเรียน

• สำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชน

• สำเนาทะเบียนบ้าน

• หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

• หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน    

• ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใช้ ทะเบียนการค้า เอกสารยืนยัน    การเป็นเจ้าของ ตราประทับ ธุรกิจนั้นๆ  

• ทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า (ในกรณีแต่งานแล้ว)

• หลักฐานทางการเงิน ใบรับรองยอดเงิน(bank guarantee)ออกโดยธนาคาร(จำเป็นต้องยื่น) เป็นภาษาอังกฤษสกุลเงิน(AUD)


หมายเหตุ : ผู้ที่ต้องการเป็นผู้สนับสนุนจะต้องมีความเกี่ยวข้องเป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือ ญาติสายเลือดเดียวกันเท่านั้น.

ขั้นตอนในการยื่นวีซ่ากับ FIRST STEP EDUCATION

✅ แนะนำขั้นตอนการทำวีซ่าอย่างละเอียด
✅ แนะนำโรงเรียน,คอร์สเรียน
✅ สมัครเรียน
✅ จัดทำวีซ่า,แปลภาษา
✅ ใส่ใจดูแลทุกขั้นตอน
✅ จัดหาที่พัก และรถรับ-สนามบิน พร้อมผู้ดูแล

✴️✴️ ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง^^

สอบถามข้อมูล

LINE ID: @1-step หรือ คลิ๊ก >> https://lin.ee/izne1LL

099-4495363 ,094-7945363

contact@1step-edu.com

17 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 12624 ครั้ง