ไบโอเมตริกซ์สาขากรุงเทพฯ ย้ายที่ตั้ง

- การทำไบโอเมทริกซ์(Biometrics) ขอวีซ่าออสเตรเลีย คือ ขั้นตอนการเก็บลักษณะของผู้ยื่นวีซ่าของแต่ละบุคคล เช่น ลักษณะบนใบหน้า ดวงตา ลายนิ้วมือ หรือ แม้กระทั่งการเต้นของหัวใจ ซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการกำหนดว่าเราเป็นใครได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาวีซ่า
ศูนย์ไบโอเมตริกซ์แห่งออสเตรเลียในกรุงเทพฯ ประเทศไทย กำลังย้ายที่ตั้ง
#ที่อยู่ปัจจุบัน: อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ 10/198-201ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(วันที่เปิดให้บริการวันสุดท้าย ณ ที่อยู่ปัจจุบัน: 24 พฤษภาคม 2567)
#ที่อยู่ใหม่: เดอะ ช็อปปส์ อาคาร เบลล์ แกรนด์ พระราม 9 ยูนิต BS003 และ BS003/1 ชั้น 1 131/1, 141/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
(เริ่มเปิดให้บริการสำหรับที่อยู่ใหม่: 28 พฤษภาคม 2567)