ยุติวีซ่าเกษตรที่หลายคนรอคอย

ยุติวีซ่าเกษตรที่หลายคนรอคอย

ยุติวีซ่าเกษตรที่หลายคนรอคอยหมายถึงปัจจุบันวีซ่าตัวนี้จะยุติการเจรจาที่จะรับแรงงานจากไทยไปทำงานด้านการเกษตรที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งที่ผ่านมามีข่าวว่ารัฐบาลไทยกำลังประสานรัฐบาลออส เพื่อทำวีซ่าการเกษตร ให้แรงงานไทยไปทำงานที่นั่นได้จริง แต่! กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา ยังคุยกันไม่เสร็จเลย แต่มีคนไทยกลุ่มนึง ทำเป็นขบวนการ มาหลอกว่า วีซ่าที่ว่าออกแล้ว และมันจะช่วยให้ไปทำงานที่นั่นได้ ให้จ่ายเงินค่าเดินเรื่องแล้วเชิดหนี   เหยื่อมีเยอะมาก ความเสียหายตอนนี้หลายล้านแล้ว เหยื่อทยอยเข้าแจ้งความแล้วจำนวนนึง

ที่มา: https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fwww.doe.go.th%2Fprd%2Fassets%2Fupload%2Ffiles%2Foverseas_th%2F97c162bf0f7eece45a62d7f1a1b60e3a.pdf%3Ffbclid%3DIwAR39Xa4dQgsan12R_Ud7HGDKYXDp21Wiuda-WbG_rLO6aM3oeaN5YE0d7Ro&h=AT0COeVX5hNxJ_fwjejjYdnbhXAvEHnrVe5TpLKHBq8s31AIO5biQ_16B2L8pEKzAlMPfG8Z9ApELT0jLgXOhF7i5LjmGmI3Bc8zetg6teZjFbJzuekZJuEaiPLoyJzpAJZz6CnN9zELxmTF4TlkKa1vq50bVJHWpwHMVNRl3ZKpVXwvVV3nvmcyzaZgy8n23K7SWmTkv9CUWHt5b5IWv90cdMbdS5D0HVnc8KxNbUQbAEweWfrbZ1EL2AB9G3S5P4C983ObnY9RtSdJKASYqbpp3AbALN4peeUl 

 

15 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 1184 ครั้ง